Tuesday, February 3, 2009

INFO MANCHURIA (MANCHUKUO)

NEGARA MANCHURIA (MANCHUKUO) IALAH SEBUAH NEGERI BONEKA DI MANCHURIA DAN MONGOLIA DALAM YANG DIASASKAN OLEH BEKAS PEGAWAI DINASTI QING DENGAN BANTUAN EMPAYAR JEPUN PADA TAHUN 1932. NEGERI INI DIASASKAN DAN DITADBIR OLEH EMPAYAR JEPUN DENGAN PUYI, MAHARAJA QING TERAKHIR SEBAGAI PEMANGKU DAN MAHARAJA ATAS NAMA. KERAJAAN MANCHUKUO DIMANSUHKAN PADA TAHUN 1945 SETELAH TUMPASNYA EMPAYAR JEPUN PADA PENGHUJUNG PERANG DUNIA 11. KAUM MANCHU MERUPAKAN MINORITI DI MANCHUKUO, MANAKALA KELOMPOK ETNIK TERBESAR ADALAH BANGSA HAN. TERDAPAT JUGA ORANG KOREA, JEPUN, MONGOL DAN KAUM MINORITI YANG LEBIH KECIL. RANTAU-RANTAU MONGOL DI MANCHUKUO BARAT DIPERINTAH DI BAWAH SISTEM YANG SEDIKIT BERLAINAN SEBAGAI MENGHORMATI TRADISI MONGOL DI MANCHURIA (MANCHUKUO).

No comments: